Nejčastějšími pokrývkami hlavy pro muže i ženy byly kápě. Dále pak coify, které se často nosily i pod kápi, a pro horké a slunečné letní dny slamáky (doporučujeme co nejdřív pořídit). Další pokrývkou hlavy mohly být plstěné kloboučky, dokonce i pletené čapky (ovšem pouze hladce).

coif

coif (Maciejowského bible, 13.st. – detail)

slamák

slamák (Maciejowského bible, 13.st. – detail)

klobouk (Maciejowského bible, 13.st. – detail)

čapka (Maciejowského bible, 13.st. – detail)

Každá žena ve středověku nosila určitou formu pokrývky hlavy. Bývalo zvykem, že žena vdaná, usedlá, nosívala hlavu zakrytou plachetkou (šátkem/závojem), svobodné dívky věnečky a vlasy rozpuštěné. Ovšem objevovaly se i výjimky. My doporučujeme nosit vlasy co nejvíce zakryté – má to i svoji praktickou část. Vlasy potom nejsou cítit hned první den od kouře a není vidět, zda jsou již mastné. Pokud si nejsi jistá, poraď se se svým pánem.

Způsoby zavití vlasů  (Maciejowského bible, 13.st. – detaily):

síťka

Nezapomeňte na to, že žena středověká byla vdávána již (z pohledu dnešního) ve velmi brzkém věku, kolem patnácti let už mohla být zadaná.

Další vyobrazení a také návod na různé možnosti zavití vlasů žen budou zveřejněny na fóru.

Legenda

Legenda

COIF/KARKULE

materiál: len

doporučená barva: bílá

střih:

karkule

A je část na týlu, B je část u čela

možné jsou i jednodušší střihy – např: zde

poznámky:

  • vyber si takový střih, který ti nejlépe sedí na hlavě
  • šňůrku ke karkuli je možné vytvořit ze začisťovací úzké pásky