Codex Manesse, poč. 14. stol. – detail

„Á, rád tě vidím, zbrojnoši. Copak? Tvoje prošívanice je už moc prodřená a přišel sis pro novou? Nebo potřebuješ vytlouci pomačkanou helmu? A nebo sis přišel vybrat nové kopí? Ty tu zrovna teď nemám, ale dostalo se mi pod ruku pár pěkných kůs, kdybys měl zájem, hm? No, klidně se tu poohlédni a rozhlédni, třeba si něco vybereš.“