Zwölfbrüderbücher, poč. 15. stol.

„Opasky! Měšce! Á, knechte, koukám, že tvůj měšec už je hodně zdrbaný, nechceš…“

„Boty! Škorně! Tvoje nohy budou v suchu i v tom největším šplouchanci. Přistup…“

„Pohárky! Korbele! Rozbil sis svůj při hospodské rvačce? Kup si…“

„Hej hola, už jsi zkusil…“

„Lide všelijaký, poslouchej učení pána Ježíše…“

„Látky z dovozu! Kupujte!“