Tyto dva názvy, tedy podčeší a stolník, označují každý trochu jinou náplň práce, ale v naší družině jsme je sloučili dohromady.

Podčeší má na starost to, aby pánova číše byla vždy plná, pokud si žádá, aby měl vždy nalito to, co si přeje a aby džbánek stojící na jeho stole nikdy nebyl prázdný. Vypadá to tedy tak, že jakmile dojde víno, jde nějaké obstarat, i kdyby pro něj musel běžet přes celý tábor nebo sáhnout do vlastních zdrojů.

Stolník má za úkol připravit pánův stůl k jídlu. Tedy obstarat sedací stoličku, křesílko nebo jiné dřevo, na které bude se bude moci pán usadit svým šlechtickým pozadím. Dále pak zajistit příbor, talíř, misku a pohárek, případně může okolí nějak okrášlit např. květinou ve váze nebo ubrusem.

Obsluha se pak stará o to, aby byl pánovi z kuchyně dodán chod, který si přeje a to i ve správnou chvíli. Jídlo mu servíruje jako poslednímu – to proto, aby bylo ještě teplé, když se začíná jíst. Někdy se stává, že s některým chodem se musí chvíli počkat, protože zrovna řeší nějaké politické záležitosti. V naší družině je zvyk, že pán vždy začíná jíst jako první.

Podčeším a stolníkem pana Adama byl jmenován Roman. Obsluhu většinou zajišťuje Venca, pro poddané pak holky z kuchyně.