Co je úkolem pána? Na první pohled by se mohlo zdát, že je to užívání si nejlepšího jídla a pití, nechávání se obsluhovat, rozdávání úkolů a práce a šlechtické zábavy. Nenech se však mýlit, jeho důležitým úkolem je vedení družiny do boje a její velení (přeci jen má zodpovědnost za každého svého vojáka), dále zastupuje svůj lid před královnou či králem, řeší vysokou politiku a rivalitu mezi ostatními šlechtici a snaží se ukázat své lidi a reprezentovat své panství před ostatními. A především se stará o svoje lidi, aby měli dostatek, aby zde fungoval základní feudální systém a aby měl vždy dostatek sil svůj lid při napadení hájit, ať už ostrým mečem nebo ostrými slovy.

Naším urozeným pánem je slovutný Adam z Dobřenic.