O vykání a tykání

V celém středověku platí jednoduché pravidlo. Tykalo se všem, bez rozdílu. Zvláštní výjimku zde tvoří členové královského rodu, ale pravidla pro takovou situaci nemusíš úplně řešit, protože tak blízko se k nim asi nikdy nedostaneš. A pokud se ti přeci jen stane, že se s nimi setkáš a budeš mít to štěstí s nimi promluvit, vůbec nevadí, že nebudeš vědět jak na to, protože středověký člověk ve tvém postavení by to také nevěděl. Shrnuto: nenech se mýlit historickými filmy, nebo knihami, a také svému pánovi vždy tykej, i když jej oslovuješ můj pane, pane Adame, urozený pane.

O tvé roli

Každý z nás na akci hraje určitou roli, určitou postavu. Je dobré mít přehled o tom, jaké má tvá „postava“ postavení, vlastnosti, osobní cíle, rituály a podobně a tomu pak uzpůsobit oblékání, chování atd. Doporučujeme vytvořit si také nějakou historii postavy – kde se narodila, do jakých poměrů, kolik má sourozenců, jak se dostala do služeb pána, … – protože všechny tyto detaily ji pak dělají reálnou, lépe uvěřitelnou a živou. Prosím, pamatujte na to, že chudých sirotků, které pán zaměstnal, bylo opravdu pomálu, stejně tak bylo velmi málo lidí s pohnutými osudy. Většina lidí byla docela obyčejná z obyčejných rodin, něco jako dneska, určitě tě něco napadne. Dále zohledni své osobní vlastnosti, je lepší si vytvořit postavu podle sebe, protože ta se  pak nejlépe hraje. Uvědom si také, že je to jen hra a důsledně tedy odděluj své osobní spory od těch herních a věz, že to samé dělají všichni ostatní, neber si proto osobně, když na tebe bude někdo zlý, po ukončení hry určitě poznáš, že ve skutečnosti to může být i docela milý a hodný člověk (ale třeba taky nemusí).

Pro vytvoření postavy doporučujeme vyplnit si např. charakterník z Dračího doupěte.

O vojákovi

Vojákem být, jaká čest, boj ztvrdí rys i sval i pěst… Jsi-li zbrojným, řiď se pravidlem „voják se stará, voják má“. Jelikož často na tebe vyjde noční hlídka a přes den tě pán zajisté taky nemálo zapřáhne, odpočívej a spi kdykoli je příležitost a kdekoliv je místo. Stejně se starej i o ostatní své potřeby, pán ti nepošle pečené holuby přímo do huby.

O chování u stolu

Sedíš-li za stolem a hraješ-li v kostky v době, kdy nemáš co na práci a není žádné jídlo, můžeš tak setrvat třeba do druhého dne. Ovšem pamatuj několika důležitých věcí. Kdykoli kolem projde či dokonce ke stolu přistoupí urozený pán či paní (jedno jaký či jaká), okamžitě vstaň a tak vyčkej, dokud pán či paní neusednou, neodejdou nebo nenaznačí, že si máš sednout. Při jídle nikdy nezačínej jíst, dokud nezačne jíst pán nebo dokud nedá pokyn k jídlu. A nenech se zaskočit případnou předjídelní modlitbou.

O dalších zvycích

Vždy když prochází kolem královna, či kdokoliv královského rodu, nezapomeň pokleknout a sklopit oči. Pochybuji, že se kdy dostaneš do takového momentu, kdy budeš mluvit s královnou, natož ji oslovovat, pokud se bys však dopředu věděl, že ti něco takového hrozí, raději se předtím s někým poraď, jak přesně královnu oslovit.

Dbej na poslušnost.

Pamatuj také na to, že na akci jedeš bojovat za svého pána. Měl bys ho i jeho družinu náležitě reprezentovat (ať už družina s pánem buduje jakoukoliv „imidž“) a chovat se podle toho.

 

Další návyky, co v družině máme, sleduj na fóru.