Těchto zbraní je nepřeberná škála, ovšem vždy se před výběrem netypické zbraně poraď. Zde najdeš přehled těch nejpoužívanějších. Dřevcové zbraně mají výhodu, že dosáhnou opravdu daleko, čímž si protivníka dokáže člověk hezky držet od těla a účinnými jsou také za první linií štítařů s krátkými zbraněmi, protože dosáhnou přes jejich hlavy na hlavy nepřátel. Na druhou stranu se k nim nepoužívají štíty (nemáme tři ruce), čímž jsou „dřevcaři“ ochuzeni o ochranu těla. Není neobvyklé, že v bitvě o svou dlouhou zbraň přijdeš, proto je dobré mít za pasem třeba malý tesák, abys pak po bojišti nepobíhal zranitelný jako kuře.

Kopí

kopí (Maciejowského bible, 13.st. – detail)

Tato dřevcová bodná zbraň je snad nejdéle používaným typem dlouhých zbraní, počátky jsou datovány do pravěku. Kopí byla dvojího druhu a to bodná a vrhací a používala je jak jízda, tak pěší vojsko. Jejich délka se pohybovala zpravidla od 2 metrů do 2,5 metrů postupně se objevovaly i delší. A využívala se nejen v boji, ale i pro lov. Jde o velmi účinnou zbraň proti nepřátelům, a protože my se v boji nechceme reálně zranit (přeci je to jen koníček, ne boj na život a na smrt), musí bojovník s kopím svou zbraň dobře ovládat aby při bodu neohrozil zdraví nepřítele. Podobnou zbraní je oštěp. Oštěpy je od kopí poměrně složité rozeznat, protože mají stejný účel, stejné rozdělení i tvar a dokonce i kronikáři si je občas pletli. Obecně by však mělo platit, že oštěpy jsou kratší a mohutnější.

 

Sudlice

Obecně bychom tak mohli označit ostatní typy sečných dřevcových zbraní, které nemůžeme nikam zařadit. Pozor ale na známou sudlici ušatou, ta se objevuje až kolem 15. století. A také neplést s halapartnami, to je ještě něco jiného.

Kůsa

kůsa (Maciejowského bible, 13.st. – detail)

Jde o původní podobu legendární sudlice, která pochází z Itálie a z Francie. Vznikla přeměnou zemědělského nástroje, kdy k ratišti byla přidělána čepel připomínající narovnanou kosu (odtud tedy název) nebo nůž. Výhodou je, že kůsou se dá jak bodat, tak i sekat, má tedy oproti kopí značnou výhodu.

 

 

 

Obouruční sekera

obouruční sekera (Maciejowského bible, 13.st. – detail)

Co dodat. Jde o běžnou sekeru s dlouhým topůrkem, což útočníkovi umožňuje delší dosah. Výhody má stejné, jako sekera krátká, tedy dobrou sečnou plochu, drtivost úderů i možnost páčení nepřátelských štítů a zbroje.