kteréhož kroky to zavedly až sem. Věstě se ptáš: „Co najdu zde, v těchto cizáckých končinách?“

Nuž tedy věz, že jsiť se dobral skořě dvorce slovutného čackého pána Adama z Dobřenic.

Že jsiť o něm ještě nedoslyšěl? Pak neleň a vkroč do Dobřenic, kde nalézneš řečenie o našem pánu i o jeho skrovném houfci.

Na našem dvorci najíti také možeš řeči neskrovně užitečné, zvláščě jsi-li nový pro téhle věšči. Nalezneš tuž obzvláščě rady a naučenie do začátku a otněvadž budeš uměti, co správné jest a co nehodí se.

 

Nuže nyní mi nezbývá nežli zpřieti ščěstie a nechť se ti tu líbí.